บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจร เช่น ผลิตรายการโทรทัศน์ สารคดี สปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ และบริการ รับจัด Event ต่างๆ
สวัสดิการ
เงินเดือน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.ไอ.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด
162/1 ถ.พญาไม้
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.tis-production.com
ใช้งานแผนที่