Nippon Consulting Recruitment บริษัทจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ของการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจทางด้านการลงทุนให้กับบริษัทญี่ปุ่น ทำให้เรามีความพร้อมเรื่องของข้อมูลและการจัดการที่เราสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้สมัครจะได้รับการแนะนำ งานที่พึงพอใจ และที่สำคัญจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สมัคร เพราะด้วยนโยบายของบริษัทที่ว่า เราจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดผลสูงสุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Nippon Consulting Recruitment Co., Ltd.
Sino-Thai Tower 16 th Fl., Unit B, 32/41, Sukhumvit 21 Rd., 10110
เว็บไซต์: www.ncrecruitment.com