บริษัท ซีทีเอที คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสมาคมชิปปิ้ง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีทีเอที คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
125/25 ม.10 20230