บริษัท นายช่างสยาม จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 ทำธุรกิจก่อสร้างอาคารพักอาศัยทั่วไป
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นายช่างสยาม จำกัด
143/491-2 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700