บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแตปี 2539 และเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์ เช๋น ฟองน้ำ EPP FOAM และกล่องกระดาษลูกฟูก เป็นต้น
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. เบี้ยขยัน 3. โบนัส 4. ยูนิฟอร์ม 5. รถรับ-ส่งสายรังสิต, บางพลี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
10 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน กม.57
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เว็บไซต์: www.wingfungthai.com
ใช้งานแผนที่