บริษัท คาร์โก้ คัสตอมส์ เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการด้านชิปปิ้ง และขนส่ง
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คาร์โก้ คัสตอมส์ เซอร์วิส จำกัด
129/8-9 ชั้น3 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วิธีการเดินทาง
ใกล้กับ บางกอกโพสต์
ใช้งานแผนที่