จำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ www.ecotech.co.th บริษัทจะย้ายที่ทำการไปที่ บัวทองแฟคทอรี่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
สวัสดิการ
- วันหยุดพักร้อน - ประกันสังคม / ประกันชีวิต - รถรับส่งพนักงาน เส้นทางดอนเมือง -บัวทองแฟคทอรี่
ติดต่อ
ECOTECH PART CO.,LTD.
29/210 M.9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.ecotech.co.th
ใช้งานแผนที่