จำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ บริษัทจะย้ายที่ทำการไปที่ บัวทองแฟคทอรี่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
สวัสดิการ
- วันหยุดพักร้อน - ประกันสังคม / ประกันชีวิต - รถรับส่งพนักงาน เส้นทางดอนเมือง -บัวทองแฟคทอรี่
ติดต่อ
ECOTECH PART CO.,LTD.
บริษัท อีโคเทค พาร์ท จำกัด 48/171 ม.6 บัวทองแฟคทอรี 2
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: http://www.ecotech.co.th
ใช้งานแผนที่