JobThai
บริษัท ทีเอสจี (บางกอก ) จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม
 • รถ รับ - ส่ง
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อน
 • zero position th
  ติดต่อ
  บริษัท ทีเอสจี (บางกอก ) จำกัด
  111/1-2 หมู่ 5
  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000