บริษัท ทีเอสจี (บางกอก ) จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
สวัสดิการ
  • เบี้ยขยัน
  • ชุดฟอร์ม
  • รถ รับ - ส่ง
  • กองทุนเงินทดแทน
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีเอสจี (บางกอก ) จำกัด
111/1-2 หมู่ 5
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000