บริษัท ซี.ที.เอส. เมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รับเหมางานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย ถนน ฯลฯ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. โบนัส 3. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ 4. พักร้อน 5. ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี.ที.เอส. เมเนจเม้นท์ จำกัด
99/8 ม.11 หมู่บ้านศศิวรรณ ถ.สวนผัก
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: http://www.ctsmanagement.com
ใช้งานแผนที่