JobThai
เป็นผู้นำทางด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจทั้งในด้านผลงาน และการบริการ จากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มานานกว่า 50 ปี ต้องการรับบุคลากร ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ามาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
- มีสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด - มีโบนัส - มีลาพักร้อนประจำปี - และอื่นๆอีกมากมาย
ติดต่อ
บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนดินสอ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์: https://www.thanaaroonkarnpim.co.th/