บริษัท กรีน อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลและดับเพลิง ปรับอากาศ และโทรคมนาคม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
367 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.green-ae.co.th
ใช้งานแผนที่