บริษัท เคเอสที คอมพิวเตอร์ จำกัด
เคเอสทีคอมพิวเตอร์จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้า และ จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในบริษัทคอมพวเตอร์ชั้นนำในประเทศ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • Incentive
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เคเอสที คอมพิวเตอร์ จำกัด
  555/132 หมู่บ้านเลอนีโอ หมู่ 5
  ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  ใช้งานแผนที่