บริษัท เคเอสที คอมพิวเตอร์ จำกัด
เคเอสทีคอมพิวเตอร์จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้า และ จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในบริษัทคอมพวเตอร์ชั้นนำในประเทศ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • Incentive
  • ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคเอสที คอมพิวเตอร์ จำกัด
555/132 หมู่บ้านเลอนีโอ หมู่ 5
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่