บริษัท โกลบอล ออร์แกนิคส์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร ส่งห้างสรรพสินค้า โลตัส บิ๊กซี ท๊อป แมคโคร เซเว่นอีเลฟเว่น
สวัสดิการ
- มีที่พัก (หากต้องการ) - อาหาร ฟรี 3 มื้อ
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล ออร์แกนิคส์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
55/122 ม.9
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่