บริษัท ลีโอเทล จำกัด
ติดตั้งสถานีรับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์ และดูแลสถานี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลีโอเทล จำกัด
108/4 หมู่ 4 ถ.พุทธมณฑลสาย2 10160