บริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการด้านธุรกิจอสังหริมทรัพย์ และอาคารสำนักงานให้เช่ากำลังขยายกิจการจึงมีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สวัสดิการ
1.มีประกันสังคม 2.มีโบนัสปีละ 1 ครั้ง 3.มีสวัสดิการเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด
44 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 3 10320