บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ตั้งแต่ปี 2539 ปี 2539 - ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี 2540 - ปัจจุบัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2545 - ปัจจุบัน บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ปี 2549 - ปัจจุบัน บริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตั้งแต่ปี 2545 ในปี 2552 ,ระบบ OHSAS 18001 , ISO 39001:2012 และมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)
สวัสดิการ
- ชุดพนักงาน - อุปกรณ์ PPE - เบี้ยเลี้ยง - โบนัส - เงินช่วยเหลืองานศพ - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินของขวัญงานมงคลสมรส - เงินรับขวัญบุตร - ทุนการศึกษาบุตร - เงินกู้ฉุกเฉินสำหรับพนักงาน - เงินสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
9/3 ม.11
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: www.pongrawe.com
วิธีการเดินทาง
ตรงข้ามบิ๊กซี ลำลูกกาคลอง5
ใช้งานแผนที่