JobThai
บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อลูกค้า สายเรือ enter เอกสาร ประสานงาน กับรถขนส่ง จัดทำเอกสารขาเข้า-ออก ติดต่อกรมศุลกากร เตรียมให้ฝ่ายชิปปิ้งไปดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป
สวัสดิการ
เงินเดือน, ประกันสังคม,โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ห้อง 5/11 อาคาร B ชั้น 5 ตึกการท่าเรือ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110