บริษัท นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตซิงค์ออกไซด์และซิงค์ออกไซด์นาโน ผลิตภัณฑ์เคมีเคลือบผิวทุกชนิด
Benefits
- เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ชุดฟอร์มพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด
310/1 ม.1 ถ.ยุทธศาสตร์ 331
ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
See Map