บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ๊น แอนด์ มีเดีย จำกัด
บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร ดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี
สวัสดิการ
ค่าครองชีพ/ ค่าตำแหน่งงาน/ ประกันสังคม/ เงินกองทุนสะสม/ โบนัสประจำปี/ เบี้ยขยัน/ รางวัลพนักงานดีเด่น/รางวัลทำงานครบ5,10,15,20,ปี/ตรวจสุขภาพประจำปี/ เงินสวัสดิการ(คลอดบุตร/ค่าเทอมบุตร/ ญาติเสียชีวิต/ไฟไห้ม)/ชุด Uniform/ เงินกู้บริษัท/ งานสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ๊น แอนด์ มีเดีย จำกัด
เลขที่ 31 ถนนศรีราชานคร 20110
เว็บไซต์: www.hiden.co.th/sdcgroup.php