บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย จำกัด
โรงพยาบาลกรุงไทย เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย จำกัด
56/96
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120