บริษัท โกโด ไทย จำกัด
เป็นศูนย์จัดหา จัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศเพื่อค้าส่งภายในและส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
Social Fund, Guarantee Bonus (Negotiation) Other Alowance (Negotiation)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกโด ไทย จำกัด
230/1 หมู่ 1
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ใช้งานแผนที่