รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • - ที่พัก
  • - รถประจำ
  • - โบนัส
  • - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จำกัด
59/24 ม. 1 ถนนพระราม 2
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่