รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ที่พัก - รถประจำ - โบนัส - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จำกัด
59/24 ม. 1 ถนนพระราม 2
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่