บริษัท แกรนด์เมโทรแฟชั่นการ์เม้นท์ จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินงานมากว่า30ปี ประกอบกิจการโรงงานเย็บผ้า ทอผ้ายืด(นิตติ้ง)
สวัสดิการ
1.ปรับเงินเดือนประจำปี 2.ประกันสังคม 3.และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แกรนด์เมโทรแฟชั่นการ์เม้นท์ จำกัด
73 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 20
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่