ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์/ อาหาร/ เกษตร/ ยา/ สอบเทียบ
สวัสดิการ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - โบนัส
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนทดแทน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
361,361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 แยก25
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.amarc.co.th
วิธีการเดินทาง
  • ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) หรือ ซอยรามคำแหง 65 อาคาร AMARC สูง 5 ชั้น อยู่หน้าแยก 25