ดำเนินธุรกิจออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Palmer & Turner (Thailand) Ltd.
231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 ชั้น 3 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.p-t-group.com
ใช้งานแผนที่