บริษัท ซีแอนด์พี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านกฎหมายและทำบัญชี ต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีแอนด์พี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด
55/110 หมู่ 2 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900