บริษัท อี เอ็น เอส - ที จำกัด
บ.จดทะเบียนวันที่ 30 ตุลาคม2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน - ค่าอาหาร 500 บาท/เดือน - ค่าที่พัก 500 บาท/เดือน - ค่ายานพาหนะ 500 บาท/เดือน - วันหยุดประจำปี - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี เอ็น เอส - ที จำกัด
99/71 ม.10 20230