บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ขนส่ง และธุรกิจติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า " STEC" ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ โดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 20 ปี และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานด้านก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ และงานเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ระบบสายส่ง ขนาด 23 KV, 69 KV และ 115 KV ของการไฟฟ้าภูมิภาค, การไฟฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯลฯ
ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ ซื่อสัตย์ ขยัน และรักความก้าวหน้า เพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ (ขยายกิจการของบริษัทฯ)
สวัสดิการ
 • 1.โบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 2.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4.กองทุนประกันสังคม
 • 5.กองทุนเงินทดแทน
 • 6.ประกันอุบัติเหตุ
 • 7.ประกันสุขภาพ / ค่าทันตกรรม
 • 8.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 9.สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อาทิเช่น งานมงคลสมรส คลอดบุตร ของเยี่ยมไข้ เป็นต้น
 • 10.สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี
 • 11.สวัสดิการที่พัก(บางตำแหน่งงาน)
 • 12.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 13.ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • 14.งานฝึกอบรมและพัฒนา
 • 15.งานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
ติดต่อ
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
50 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ซอยซินเขต 2 แยก 20/18 ข้างเควีแมนชั่น) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.stec.co.th
วิธีการเดินทาง
 • การเดินทางโดยรถสาธารณะ
 • 1. สายรถเมล์ที่ผ่าน 24, 545, 63, 177, 522, 69, 104, 114
 • 2. ลงป้ายชินเขต1 (อยู่คนละฝั่งกับThe mall งามวงศ์วาน)
 • 3. ต่อวินมอร์เตอร์ไซน์ (ชินเขต 2/18) โดยราคาอยู่ที่ประมาณ 15 บาท
 • 4. บริษัทฯ อยู่สุดซอยชินเขต2/18
 • หมายเหตุ หากขับรถมาด้วยตนเอง (สามารถเข้าได้ทั้ง ชินเขต1 และ 2) จุดสังเกต คือ เค.วี.แมนชั่น อยู่ปากซอยชินเขต 2/18