บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ขนส่ง และธุรกิจติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า " STEC" ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ โดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 20 ปี และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานด้านก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ และงานเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ระบบสายส่ง ขนาด 23 KV, 69 KV และ 115 KV ของการไฟฟ้าภูมิภาค, การไฟฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯลฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ ซื่อสัตย์ ขยัน และรักความก้าวหน้า เพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ (ขยายกิจการของบริษัทฯ)
Benefits
1.โบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี 2.ชุดยูนิฟอร์ม 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนประกันสังคม 5.กองทุนเงินทดแทน 6.ประกันอุบัติเหตุ 7.ประกันสุขภาพ / ค่าทันตกรรม 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อาทิเช่น งานมงคลสมรส คลอดบุตร ของเยี่ยมไข้ เป็นต้น 10.สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี 11.สวัสดิการที่พัก(บางตำแหน่งงาน) 12.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 13.ท่องเที่ยวต่างประเทศ 14.งานฝึกอบรมและพัฒนา 15.งานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
Contacts
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
50 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ซอยซินเขต 2 แยก 20/18 ข้างเควีแมนชั่น) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Directions
การเดินทางโดยรถสาธารณะ 1. สายรถเมล์ที่ผ่าน 24, 545, 63, 177, 522, 69, 104, 114 2. ลงป้ายชินเขต1 (อยู่คนละฝั่งกับThe mall งามวงศ์วาน) 3. ต่อวินมอร์เตอร์ไซน์ (ชินเขต 2/18) โดยราคาอยู่ที่ประมาณ 15 บาท 4. บริษัทฯ อยู่สุดซอยชินเขต2/18 หมายเหตุ หากขับรถมาด้วยตนเอง (สามารถเข้าได้ทั้ง ชินเขต1 และ 2) จุดสังเกต คือ เค.วี.แมนชั่น อยู่ปากซอยชินเขต 2/18