POST COMPANY LIMITED
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ให้บริการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง งานอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
POST COMPANY LIMITED
425/38 ซ.ชินเขต 2/37 ถ.ประชาชื่น 10210