บริษัท เอ็น.อี.ซี.คอนกรีตสำเร็จรูป จำกัด
บริษัทเอ็น.อี.ซี.คอนกรีตสำเร็จรูป จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ได้ขยายกิจการ กำลังต้องการบุคลากรเพิ่มเติม
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ค่าโทรศัพท์ 3. งานสังสรรค์ปีใหม่ 4. เงินช่วยเหลือกรณีบิดามารดาเสียชีวิต 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7.อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.อี.ซี.คอนกรีตสำเร็จรูป จำกัด
315 ถ.สุขุมวิท
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เว็บไซต์: www.necconcrete.com