บริษัท เอ็น.อี.ซี.คอนกรีตสำเร็จรูป จำกัด
บริษัทเอ็น.อี.ซี.คอนกรีตสำเร็จรูป จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ได้ขยายกิจการ กำลังต้องการบุคลากรเพิ่มเติม
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ค่าโทรศัพท์
  • 3. งานสังสรรค์ปีใหม่
  • 4. เงินช่วยเหลือกรณีบิดามารดาเสียชีวิต
  • 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 7.อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.อี.ซี.คอนกรีตสำเร็จรูป จำกัด
315 ถ.สุขุมวิท
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เว็บไซต์: www.necconcrete.com