เป็นโรงแรมเปิดใหม่ มีขนาดห้องพัก 100 ห้อง
สวัสดิการ
  • - มีอาหารมื้อกลางวันให้
  • - มี Service charge ให้ทุกเดือน
  • - มีชุดยูนิฟอร์มให้ 2 ชุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิ๊ก บอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
40,42 ถนนสุขุมวิท 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.BossSuitesnana.com
ใช้งานแผนที่