บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ จำกัด
ประกอบธุรกิจรับเหมา ออกแบบงานระบบ งานอาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ต้องการผู้ร่วมงานที่ มีประสปการณ์ รักความก้าวหน้า
สวัสดิการ
- มีบ้านพักพนักงาน - มีประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ จำกัด
17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก1
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่