บริษัท เอ พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค จำกัด
เปิดดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ มาเป็นเวลามากกว่า
10 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับความ ไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาอนึ่งตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินกิจการ
มา สิ่งที่เราถือและได้ปฏิบัติต่อลูกค้ามาโดยตลอด
คือ งานพิมพ์ตรงต่อเวลา เน้นคุณภาพ ราคายุติธรรม มาโดยตลอด
สวัสดิการ
  • - เงินเดือนประจำ
  • - วันหยุดประจำปี ไม่น้อยกว่า 13 วัน
  • - เงินโบนัสตามผลประกอบการบริษัท
  • - ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
  • - คำน้ำมันรถ / ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
A-PRINT & PACK CO., LTD.
189/4-5 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.aprintandpack.com
วิธีการเดินทาง
  • สามารถลง MRT สามย่านแล้วเดินมาที่ทำงานได้
ใช้งานแผนที่