บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดตรัง เป็นโรงงานซึ่งสกัดน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องจักร และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสกัดน้ำมันปาล์มได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า โรงงานล่ำสูงตรัง ควบคุมการสกัดน้ำมันปาล์มด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง อีกทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนั้น โรงงานล่ำสูงตรัง ยังได้การรับรองระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, Halal. ปัจจุบัน โรงงานล่ำสูงตรัง มีกำลังการผลิตผลปาล์มสด 45 ตันต่อชั่วโมง และสามารถสกัดเมล็ดในปาล์มได้ 100 ตันต่อวัน ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานล่ำสูง ตรัง ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ , น้ำมันเมล็ดในปาล์ม , กากปาล์มเมล็ดใน และ เมล็ดในปาล์ม
สวัสดิการ
เงินเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถ.สิเกา-ควนกุน
ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
เว็บไซต์: www.lamsoon.co.th