JobThai
บริษัทในกลุ่มฮาร์เบอร์กรุ๊ป (HarborGroup)ซึ่งประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและสวนสนุกในร่ม ในนาม "ฮาร์เบอร์แลนด์ " “แหลมทองบางแสน” “ฮาร์เบอร์มอลล์” (แหลมฉบัง จ.ชลบุรี) และธุรกิจที่เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีการสื่อสารแห่งภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 500 ร้านค้า ในนาม “ตึกคอมศรีราชา” “ตึกคอมพัทยา” และ “ตึกคอมขอนแก่น”มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปีทุกปี - เครื่องแบบพนักงาน - ประกันสังคม - บัตรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี - วันหยุดพักร้อน 6-10 วัน/ปี - เงินช่วยเหลืออื่นๆ - ค่าล่วงเวลา
ติดต่อ
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
4/222 หมู่ 1 อาคารฮาเบอร์ ออฟฟิศ ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230