ดำเนินกิจการผลิตรองเท้าแตะ,ผลิตพื้นรองเท้า,ผลิต Compound,ผลิต EVA
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์มประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - หอพักราคาสวัสดิการ - สหรกรณ์ออมทรัพย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัด
97 ม.5
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
เว็บไซต์: www.thaisungshin.com/
ใช้งานแผนที่