บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (สมุทรสาคร)
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (เป็นบริษัทในกลุ่มน้ำตาลมิตรผล) ผู้ผลิตไม้ปาร์ติเกิล บอร์ด เคลือบผิวด้วยเมลามีนสำหรับส่งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ต้องการรับสมัครงานดังนี้
สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง/ครอบครัว 4. โบนัสปีละ 2 ครั้ง/ ปรับค่าจ้างประจำปี 5. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (สมุทรสาคร)
53/3 ม.5 ถ.เศรษกิจ 1
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.panelplus.co.th
ใช้งานแผนที่