บริษัท ล.ไทยยงค์ จำกัด
บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องยนต์การเกษตร ฯลฯ ดำเนินกิจการมากว่า 40 ปี
สวัสดิการ
เงินสมทบตามอายุงาน/ประกันสังคม/โบนัส และสวัสดิการปกติอื่นๆทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ล.ไทยยงค์ จำกัด
60-60/1 ซ.รองเมือง 5 ถ.พระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.ltygroup.com