บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย อาหารเสริม เวชภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สำหรับสัตว์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - เบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด - สัมมนา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีโคเว็ท จำกัด
51 ซอยลาดปลาเค้า 6
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.ecovett.com
ใช้งานแผนที่