บริษัท ออโตเมชั่น โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF PRODUCTS
< SALES & SERVICE for FACTORY AUTOMATION >
" KGN " Precision Dispensers, Air Ionizer, Pnuematic Components
" KOGANEI " Pnuematic Components
" DBASIX " Machine Elements & BC105 Belt Conveyor.
" OMC " AC Gear Motor & Speed Control Motor
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออโตเมชั่น โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
547/5 หมู่4 ซอยพหลโยธิน62 ถ.พหลโยธิน 12130
เว็บไซต์: www.solutiontechnology.co.th
ใช้งานแผนที่