บริษัท ไทยพัฒนาเครื่องยนต์ จำกัด
บริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย เครื่องยนต์อเนกประสงค์ . รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทั้งในประเทศ และส่งออก
สวัสดิการ
อาหารกลางวัน ค่ารถเดินทาง เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยพัฒนาเครื่องยนต์ จำกัด
199 หมู่ 8 10280