บริษัท จอมสุบรรณ จำกัด
รับเหมาออกแบบและตกแต่งภายใน
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จอมสุบรรณ จำกัด
252/143 ซ.พหลโยธิน32 ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900