บริษัท แมกซ์ซิส มีเดีย จำกัด
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 ดำเนินธุรกิจหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1. เป็นตัวแทนในการจัดงานทุกชนิด
2. บริการงานบันเทิงทุกประเภท
3. ซื้อ-ขาย สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
4. ผลิต จำหน่ายสินค้าตัวอย่าง สินค้าของชำร่วย ของขวัญทุกประเภท
5. รับจ้างผลิตงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
6. รับจ้างพิมพ์งาน สิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับทำตรายาง
7. ซื้อขาย พิมพ์ สิ่งพิมพ์ทุกชนิดทั้งกระดาษและพลาสติกทุกชนิด แจกจ่ายหนังสือ
สวัสดิการ
  • 1. ค่าเบี้ยขยัน
  • 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงออกงานต่างจังหวัด
  • 3. ค่า Setup งานต่างจังหวัด
  • 4. มีชุดฟอร์มพนักงานแจก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมกซ์ซิส มีเดีย จำกัด
148/254-255 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: www.maxsysmedia.com
ใช้งานแผนที่