ผลิตเกี่ยวกับท่อน้ำมันไฮดรอลิกส์ของระบบบังคับเลี้ยว (POWER STEERING PIPING) และท่อน้ำมันระบบไฮดรอลิกส์ (HYDRAULIC PIPING SYSTEM ) สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ
สวัสดิการ
1. ค่าอาหาร 1,300 บาท/เดือน 2. ค่าเช่าบ้าน 2,160-7,000 บาท/เดือน 3. เบี้ยขยัน 450,550,750 บาท/เดือน ประจำปี 3,000 บาท 4. ค่ากะวันละ 150 บาท 5. มีรถรับส่งพนักงาน 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. เบิกค่ารักษาพยาบาล บิดา,มารดา,ภรรยาและบุตร 25,000-38,000 บาท /ปี 8. โบนัสประจำปี 9. มีการปรับเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง 10. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส,ของเยี่ยมกรณีเข้าโรงพยาบาลและคลอดบุตร 11. ค่าตำแหน่ง 12. ค่าประสบการณ์ 13. ประกันชิวิต วงเงินคุ้มครอง 300,000 - 400,000
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด
เลขที่ 108 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.yamaseithai.co.th
ใช้งานแผนที่