ผลิตเกี่ยวกับท่อน้ำมันไฮดรอลิกส์ของระบบบังคับเลี้ยว
(POWER STEERING PIPING) และท่อน้ำมันระบบไฮดรอลิกส์ (HYDRAULIC PIPING SYSTEM ) สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ
สวัสดิการ
 • 1. ค่าอาหาร 1,300 บาท/เดือน
 • 2. ค่าเช่าบ้าน 2,160-7,000 บาท/เดือน
 • 3. เบี้ยขยัน 450,550,750 บาท/เดือน ประจำปี 3,000 บาท
 • 4. ค่ากะวันละ 150 บาท
 • 5. มีรถรับส่งพนักงาน
 • 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 7. เบิกค่ารักษาพยาบาล บิดา,มารดา,ภรรยาและบุตร 25,000-38,000 บาท /ปี
 • 8. โบนัสประจำปี
 • 9. มีการปรับเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง
 • 10. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส,ของเยี่ยมกรณีเข้าโรงพยาบาลและคลอดบุตร
 • 11. ค่าตำแหน่ง
 • 12. ค่าประสบการณ์
 • 13. ประกันชิวิต วงเงินคุ้มครอง 300,000 - 400,000
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด
เลขที่ 108 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.yamaseithai.co.th
ใช้งานแผนที่