บริษัท สมุทรธนาคม จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและรับจัด Fi-nance รถจักรยานยนต์
สวัสดิการ
  • - ค่าล่วงเวลา / ค่าคอมมิชชั่น
  • - เงินกู้ยืมอัตรดอกเบี้ยพิเศษ
  • - ฟอร์มชุดพนักงาน
  • - สิทธิ์การลาป่วย ลาคลอด ลาบวช เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สมุทรธนาคม จำกัด
239/7-8 ถ.เอกชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000