บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัด
กิจการด้านสิ่งทอ ปั่นด้าน ทอผ้า ย้อมผ้า ย้อมด้าย
ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2521
สวัสดิการ
  • - หอพักฟรี
  • - น้ำไฟฟรี
  • - ข้าวสุกฟรี
  • - ชุดฟอร์มฟรีปีละ 2 ชุด
  • - รถรับส่งฟรี 3 สาย นนทบุรี ปทุมธานี รังสิตคลอง 4
  • - มีค่าเข้ากะดึก
  • - มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัด
17/2 หมู่ 2 ซอยวัดโพธิ์ทองบน ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่