บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯในกลุ่มแพนฯผู้ผลิตกระเป๋าและรองเท้ากีฬายี่ห้อดังระดับโลกเพื่อการส่งออก บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มีความประสงค์จะ
รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯให้ก้าวหน้าต่อไป ดังนี้
สวัสดิการ
 • สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปี ทุกปี
 • 2. หอพักบริษัท ฯ ราคาถูกและรถรับส่งฟรี !
 • 3. เงินช่วยเหลือกรณีประสพภัยต่างๆ
 • 4. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 5. กองทุนสัจจะออมทรัพย์
 • 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 7. ชุดฟอร์ม รองเท้า ฟรี
 • 8. กิจกรรมสันทนาการรูปแบบต่างๆ
 • 9. สวัสดิการของเยี่ยม
 • 10.ข้าวกลางวันฟรี
 • 11. เงินสำรองล่วงหน้า
 • 12. สินค้าสวัสดิการราคาถูก
 • 13. มีรถรับ-ส่ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
 • 14. ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเดินทาง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
507/2 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 20230
เว็บไซต์: www.pansri.com