บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯในกลุ่มแพนฯผู้ผลิตกระเป๋าและรองเท้ากีฬายี่ห้อดังระดับโลกเพื่อการส่งออก บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มีความประสงค์จะ รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯให้ก้าวหน้าต่อไป ดังนี้
สวัสดิการ
สวัสดิการ 1. โบนัสประจำปี ทุกปี 2. หอพักบริษัท ฯ ราคาถูกและรถรับส่งฟรี ! 3. เงินช่วยเหลือกรณีประสพภัยต่างๆ 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 5. กองทุนสัจจะออมทรัพย์ 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. ชุดฟอร์ม รองเท้า ฟรี 8. กิจกรรมสันทนาการรูปแบบต่างๆ 9. สวัสดิการของเยี่ยม 10.ข้าวกลางวันฟรี 11. เงินสำรองล่วงหน้า 12. สินค้าสวัสดิการราคาถูก 13. มีรถรับ-ส่ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 14. ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเดินทาง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
507/2 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 20230
เว็บไซต์: www.pansri.com