บริษัท ดิวอัล พาร์ค แอ็คชั่น จำกัด
เป็นบริษัทเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าเทปล่อนแผ่นรองถาด ซีล สายพาน และอื่นๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคมฟรี - อาหารกลางวัน ฟรี - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดิวอัล พาร์ค แอ็คชั่น จำกัด
81/2 โซน B หมู่บ้านสัมมากร
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่