บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
132 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 10150
เว็บไซต์: www.imarflex.co.th