บริษัท ฟิลเทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องกำจัดมลภาวะ, รับออกแบบ, ผลิตเครื่องกำจัดมลภาวะ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
ตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟิลเทค จำกัด
1/35 อาคารบางนาธานี 1 ชั้น 17 ซอยบางนา-ตราด 34 10260
เว็บไซต์: www.filtech.co.th
ใช้งานแผนที่